Udviklingen af dit sprog

Når du nu har valgt at tage på sprogrejse, undrer du dig sikkert over, hvor hurtigt du kommer til at blive bedre til sproget. Vi er her for at hjælpe dig godt på vej og besvare de spørgsmål du har. Vi har derfor lavet denne guide, som vil give dig et overblik over hvor mange uger du skal have sprogundervisning, for at kunne mestre dit fremmedsprog.

Din sproglæring starter når du ankommer på sprogskolen i udlandet, hvor du typisk vil blive bedt om at udføre en skriftlig test. Testen er til for at skolen kan vurdere dit sprogniveau og derfra placere dig på det rette hold. Sprogtesten vil give et overblik over dit sproglige niveau både mundtligt, forståelsesmæssigt, skriftligt og grammatisk. Afhængigt af hvor mange uger du er afsted på sprogskole, vil du herefter kunne måle din egen sprogudvikling.Hvor mange sprogniveauer er der?
Hos de fleste sprogrejsebureauer opererer man typisk med seks forskellige sprogniveauer. Disse er i overensstemmelse med de seks niveauer som The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) har udarbejdet. CEFR er en publikation, der blev udgivet af Europarådet i 2001. Formålet med publikationen er at danne et grundlag for udarbejdelsen af læreplaner, lærebøger og prøver inden for sprogundervisning på tværs af de europæiske lande.

CEFR’s sprogniveauer strækker sig fra betegnelserne A1 til C2, og beskriver hver især hvad sprogbrugerne skal kunne for at blive i stand til at kommunikere effektivt på et fremmedsprog. Når du tager på sprogrejse i udlandet befinder du dig allerede på et af niveauerne. Din individuelle sprogtest vil kunne forklare, hvilket et af niveauerne der svarer til dine sprogkompetencer. De seks sprogniveauer kan beskrives som følgende:

Begynder (A1) - Du har ingen eller meget lidt kendskab til sproget.
Elementær (A2) - Du har en forståelse af basale udtryk og gør brug af standardsætninger.
Øvet (B1) - Du har en god situationsfornemmelse, men en begrænset udtryksvariation og kreativitet.
Meget øvet (B2) - Du har en god kommunikation, men en begrænset rækkevidde.
Rutineret (C1) - Du har en selvsikker kommunikation og en god forståelse af næsten alle tekster.
Meget rutineret (C2) - Du kommunikerer næsten lige så flydende som en indfødt.

Hvor hurtigt udvikler jeg mit sprog?
Når du er blevet placeret på et af sprogniveauerne, vil du igennem sprogundervisningen rykke dig fra det ene til det andet niveau. Hvor hurtigt du bliver bedre til sproget, kommer selvfølgelig også an på om du har valgt et standard eller intensivt program eller om du har valgt at have enetimer.Ifølge en ny undersøgelse, der har fulgt sprogbrugeres udvikling under deres læringsproces, fremgår det at en nybegynder i et fremmedsprog gennemsnitligt bevæger sig fra A1 til A2 niveauet på 6 uger. Det vil sige du faktisk kan gå fra at være nybegynder, til at have en elementær forståelse for sproget på 6 uger. Hvis du starter på et sprogkursus, hvor du allerede har en grundliggende forståelse for de basale udtryk på fremmedsproget, vil du kunne bevæge dig til et øvet niveau på 9 uger. Sprogudviklingen vil således gå hurtigere, når du er nybegynder fremfor hvis du har en elementær forståelse for sproget. Dette skyldes, at der kommer til at være mere stof som du vil kunne fordybe dig i, jo højere sprogniveau du har. Såfremt du er placeret på B2 niveauet og følger et intensivt sprogprogram, vil du på 9 uger kunne tale niveauet under en lokal beboer, og dermed befinde dig på C2 niveauet.

Under din sproglæring spiller din egen motivation også en vigtig rolle. Gennem årene er der blevet udarbejdet flere undersøgelser der viser, at folk der vil lære et nyt sprog, lærer det hurtigere ved at være omgivet af sproget. For at blive bedre hurtigt, skal du altså sørge for at blive stimuleret af sproget så meget som muligt. Dette kan gøres ved både at tale og skrive sproget, og sørge for at lytte til sproget f.eks. via TV og radio.

Eksterne links
Europarådet
Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
Hvorfor lære et nyt sprog?

Sprogrejser CEFR sprogniveau