174 gymnasieelever samles til sprogcamp

Fremmedsprog er under pres i hele uddannelsessystemet, og derfor inviterer Hjørring Gymnasium & HF-kursus og Aalborg Universitet unge sprogtalenter til sprogcamp. Et initiativ, der vækker begejstring hos erhvervslivet. - Får vi ikke flere folk, der kan tale fremmedsprog i fremtiden, kan det bremse opsvinget, advarer en dansk virksomhedsleder.

I efteråret udsendte regeringen sin længeventede sprogstrategi, der skal sikre, at flere unge i fremtiden opnår solide sprogkompetencer. Det betyder bl.a., at sprogområdet skal styrkes gennem initiativer på tværs af uddannelsessystemet. Men det arbejde er man faktisk allerede i fuld gang med i Nordjylland. For syvende år i træk arrangerer Hjørring Gymnasium & HF-Kursus og Aalborg Universitet nemlig sprogcamp for unge med en særlig interesse og et talent for fremmedsprog. Og det er populært. 174 elever fra 44 gymnasier over hele landet har valgt at bruge den kommende weekend på at arbejde med sprog.

-  Igen i år har vi oplevet en overvældende interesse for at deltage i sprogcampen, og det, synes jeg, er meget positivt. I Danmark har vi har mere end nogensinde brug for at opmuntre vores sprogtalenter til at uddanne sig inden for forskellige sprog, og vi fortæller også, hvor mange jobmuligheder der rent faktisk er, når man er dygtig til sprog. I dag kræver erhvervslivet dygtige sprogfolk; man skal helst kunne mindst to og gerne tre fremmedsprog, og vi taler i dag alvorligt om det store behov for dygtige sprogfolk. Der bliver altså rift om de unge, der kan sprog, og det gælder alle brancher, forudser rektor på Hjørring Gymnasium & HF-kursus Elsebeth Gabel Austin.

Erhvervslivet har brug for sprogtalenterne
Sprogcampen afholdes på Hjørring Gymnasium & HF-Kursus og giver de unge mulighed for at beskæftige sig med enten engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk eller kinesisk. I den forbindelse afholder undervisere og studerende fra universitetet en række workshops, inden det hele afsluttes med en stor sprogmesse søndag eftermiddag, hvor de unge sprogtalenter skal præsentere en case omkring en virksomhed, som de har arbejdet med hele weekenden.

- Det er vigtigt med et arrangement som dette, fordi sprog er nøglen til verden.  Det har i mange år været den almindelige overbevisning, at bare man kunne engelsk, så kunne man begå sig alle steder. Men sagen er, at uden stærke kompetencer i flere sprog får vi ikke etableret de gode kontakter i Tyskland eller får landet den store ordre i Frankrig. Vi er ganske enkelt nødt til at opprioritere indsatsen, så flere unge mennesker får lyst til at læse sprog, understreger viceinstitutleder Lise-Lotte Holmgreen fra Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

Og det er repræsentanter fra det danske erhvervsliv enige i. Virksomheder som Beauté Pacifique, Polar Seafood, World Translation, LEGO (Ole Kirk’s Fond) og EXPO-NET Danmark A/S støtter derfor op om den nordjyske sprogcamp.

- Jeg er meget glad for et initiativ som dette, for sprog er vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at unge vil læse til ingeniør eller økonom, men det er lige så essentielt, at unge vælger at læse et sprogfag. Vi er et lille land, og derfor er vi afhængige af eksport. Og vi må forstå, at vi ikke kan komme til Tyskland og tale dansk, engelsk eller fransk. Her er det nødvendigt, at vi kan tale tysk. Får vi ikke flere folk, der kan tale fremmedsprog i fremtiden, kan det bremse opsvinget, advarer Ib Brandt Jørgensen, som er CEO hos World Translation A/S. Derudover deltager han ofte i den offentlige debat og holder foredrag på både gymnasier og universiteter om nødvendigheden af, at vi i Danmark prioriterer sprog højere.

- Sprog i dag er ikke bare oversættelse. Det er bl.a. også procesledelse og tekstforfatning. Sprogcampen er derfor vigtig, for her samler vi unge med interesse for sprog, og det er dem, der skal ud og fortælle andre unge om de muligheder, der er i at arbejde med sprog.

Fakta:
- Det er syvende gang, sprogcampen afholdes
- I år deltager 174 gymnasieelever fra 44 gymnasier
- Sprogcampen afholdes fra fredag den 26. til søndag den 28. januar
- Læs mere på www.sprogcamp.aau.dk


Fremmedsprog HowJdo Bloggen Sprogrejser gymnasier

7 gode grunde til at lære et nyt sprog

Hvorfor overhovedet lære et nyt sprog? Efterhånden har de fleste af os stiftet bekendtskab med hele to fremmedsprog allerede i folkeskolen. Først bliver vi præsenteret for engelsk, og senere kan vi yderligere lære os endnu et sprog - oftest tysk eller fransk. Men hvad er fordelene overhovedet ved at lære sprog?


Vi har samlet nogle positive ting ved at lære et nyt sprog – måske er der lige det argument du mangler, for at kaste dig ud i endnu et fremmedsprog.

  • FEED YOUR BRAIN: At lære et nyt sprog, kan forsinke udviklingen af demens og Alzheimer’s. Forskere har fundet ud af at folk, der talte mere end ét sprog, ikke viste tegn på demens og Alzheimer’s før fire år senere end dem der kun talte ét sprog. 

  • KOM TÆT PÅ ANDRE KULTURER: Når du først har lært et nyt sprog, åbner der sig nogle helt andre døre, som giver dig mulighed for at komme helt tæt på andre kulturer. F.eks. kan du nærmest rejse hele Mellemamerika og Sydamerika rundt og tale spansk med den lokale befolkning. 

  • FÅ ET FÆLLESSKAB: Selvom det til tider kan være svært at knække sprogkoden, er det for det meste sjovt at lære et nyt sprog. Specielt hvis du vælger at lære et nyt sprog i fællesskab med andre. 

  • BOOST DIT CV: Du kan booste dit CV ved at kunne flere sprog. Måske du også har mulighed for at arbejde i udlandet og udnytte at du kan tale flere sprog og samtidig også forbedre fremmedsproget? Eller måske har du mod på at studere i udlandet som en del af din uddannelse? 

  • LÆR NYE MENNESKER AT KENDE: Du har mulighed for at lære en masse mennesker at kende, som du ellers ikke ville kunne have talt med, hvis du ikke havde lært et andet sprog. 

  • UDFORDR DIG SELV: Måske har du bare lyst til at udfordre dig selv? I stedet for at lære at spille klaver eller gå til badminton, kan du bruge din fritid på at lære et nyt sprog og udfordre dig selv på den måde. 

  • FORSTÅ DIT MODERSMÅL: At lære et nyt sprog, kan også give dig en bedre forståelse for dit eget sprog og din egen kultur. Når du rejser ud i verden og taler et fremmedsprog, bliver forskellene mellem dit modersmål og dine fremmedsprog ofte tydeligere. 

Udover at du lærer et nyt sprog og dermed kan kommunikere med endnu flere mennesker i verden, er der altså en række andre positive argumenter for at lære et nyt sprog. Forskning har i øvrigt også vist, at det aldrig er for sent at lære et nyt sprog ;-)

Læs mere: Telegraph.co.uk

læring Fremmedsprog sprog

Fremmedsprogets vækst


Dansk er et dejligt sprog, og vi er 5,6 millioner mennesker der har det som officielt sprog. Realiteten er dog, at vi får svært ved at bruge det uden for landets grænser. Der er derfor fordele ved at lære fremmedsprog, både i forhold til at kunne kommunikere med andre når man er i udlandet, og for at kunne bruge det arbejdsmæssigt i internationale sammenhænge.

Et af de vigtige fremmedsprog er engelsk, eftersom det er det officielle sprog i hele 115 lande. Vi danskere er faktisk de bedste i verden til at tale engelsk som fremmedsprog, så på den front kan vi godt være stolte.
Man kan dog altid stræbe på at blive bedre, hvilket også er det vi prøver på i Danmark. Med folkeskolereformen fra 2014 vil børn helt ned til 1. klasse nemlig få engelsk undervisning i folkeskolen.
Sprog som fransk og tysk bliver dog ikke glemt eftersom et af dem bliver obligatorisk, efter elevens eget valg, allerede i 5. klasse. Ifølge det nye folkeskoleforlig skal de nye krav til sprogfagene sørge for, at de danske elever bliver rustet til livet i en globaliseret verden, hvor der bliver stillet nye og højere krav til, hvilke sproglige kompetencer der er nødvendige, for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet.

Globaliseringen har medført at samarbejdspartnere i virksomheder ofte sidder på den anden side af jorden, hvilket gør at kommunikationen skal føres på et fremmedsprog. Sproget er ikke blot et nyttigt redskab i en forretningssituation, det er samtidig nøglen til at forstå den kultur man har med at gøre. Man skal i den grad have styr på de kulturelle koder, for at kunne nå frem til en samarbejdsaftale med gode resultater.
Hvis du arbejder i en virksomhed som samarbejder med et land som Kina er det ikke nok bare at kunne kinesisk. Den kinesiske kultur indeholder nemlig en lang række normer, som man skal være opmærksom på før man forhandler med en kineser. Der er f.eks. mange emner som er tabuer for kinesere.

Et sprog som spansk, der er placeret i top 5 over verdens mest talte sprog, har også en voksende betydning i den globaliserede verden. Dette er i takt med at den økonomiske udvikling går godt i mange sydamerikanske lande, hvor der bliver talt spansk. Det betyder dermed at der er brug for flere sprogkyndige medarbejdere i virksomhederne, som kan beherske det spanske sprog og kommunikere med de sydamerikanske samarbejdspartnere.

Selvom mange forskellige fremmedsprog har en voksende betydning, er det dog svært at overhale det engelske sprogs popularitet i Danmark. Således er engelsk det mest populære sprog at studere på universiteterne i Danmark, mens tysk kommer på en 2. plads og spansk på en 3. plads.

Nyttige links
Artikel om den nye folkeskolereform
Statistik om Danmarks befolkning

engelsk fransk Kina