Internationaliseringen starter i skolen


65 elever fra Hasseris Gymnasium i Nordjylland er taget på sprogskoleophold til Malaga, Berlin og Nice. Sprogskoleopholdene er en vigtig del af gymnasiets strategi for at ruste de næste generationer til den stigende internationalisering.

Af Signe Ann Klietsch, kommunikationsrådgiver

Eleverne fra Hasseris Gymnasiums skal bo hos lokale familier i Malaga, Berlin og Nice, når de rejser på sprogskole. Sprogskoleopholdene er en del af Hasseris Gymnasiums strategi om at styrke elevernes fremmedsprog og kulturforståelse. Ifølge vicerektor Lars Nielsen vil en stor del af eleverne i deres voksne liv nemlig ende i jobs, hvor de skal begå sig på globalt plan. Derfor er det vigtigt at imødekomme internationaliseringen allerede i skolen ved at sætte større fokus på at skabe interesse for sprog og kulturforståelse hos eleverne.

“Vi skal passe på, at sprog ikke bliver nedprioriteret til et hjælpefag, og at vi ikke glemmer vigtigheden af det kulturelle aspekt ved at bo og studere i et andet land. Sprog er langt mere end blot ord på papir. Det er afgørende for vores kulturforståelse.” forklarer Lars Nielsen.

Hasseris Gymnasium valgte tilbage i 2015 at øge deres fokus på sprog og dermed imødekomme internationaliseringen ved blandt andet at indgå et samarbejde med sprogrejsebureauet HowJdo. I den forbindelse tilbydes førsteårseleverne hvert år at komme afsted på et sprogskoleophold, som er tilknyttet deres valgte sprogfag. Eleverne bor under opholdet hos lokale familier, hvilket giver dem et autentisk indblik i værtslandets kultur, samtidig med at de forbedrer deres sprogkundskaber.

”Vi er allerede meget opmærksomme på, at lande som eksempelvis Kina har en anderledes kultur end os. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi styrker vores kulturelle forståelse for et land som Tyskland, selvom det som naboland på mange måder minder om Danmark. Vi må ikke undervurdere, at der også er vigtige kulturforskelle de europæiske lande imellem. Og denne forståelse styrkes som oftest gennem sproget”. 

Lars Nielsen ser en tendens til, at flere og flere gymnasier implementerer samme strategi som Hasseris Gymnasium. I 2016 blev det også med den nye gymnasiereform vedtaget, at elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen.

Sprogskoleopholdene har været en stor succes, og eleverne oplever det som en spændende og lærerig oplevelse med sprog og kultur i fokus. Ifølge Lars Nielsen har sprogrejser en positiv indflydelse på elevernes engagement og deres lyst til at lære nyt om andre kulturer. Derudover oplever de, at klassenes sammenhold og venskaber bliver styrket af en fælles oplevelse. 
Sprogrejsekonsulent fra HowJdo sprogrejser, Henrik Wagner, oplever generelt en øget interesse for sprogrejser.

“Flere og flere skoler ønsker at uddanne deres elever gennem sprogskoleophold, og her er vores vigtigste opgave at sørge for, at forældrene trygt kan sende deres børn afsted velvidende, at de får en god, spændende og lærerig oplevelse med deres klassekammerater i trygge hænder hos deres værtsfamilier.”

Om Hasseris Gymnasium
På Hasseris Gymnasium kan du tage en almen studentereksamen (STX), eller du kan vælge en international studentereksamen – International Baccalaureate (IB). Hasseris Gymnasium er det eneste sted i Nordjylland, hvor denne mulighed findes. På Hasseris Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne kan færdes i et givende og frugtbart uddannelsesmiljø, der baserer sig på skolens grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab, kreativitet, ansvarlighed og udsyn. I skoleåret 2016/2017 er der ca. 800 elever i 31 klasser. Skolen har 82 lærere, tre IT-medarbejdere og en bibliotekar, der kan assistere lærere og elever. Herudover er der ansat 10 medarbejdere til at varetage forskellige funktioner, der ikke direkte har med undervisningen at gøre.
Du kan læse mere på Hasseris-gym.dk

Om HowJdo sprogrejser
HowJdo har specialiseret sig i at arrangere skræddersyede sprogrejser med fokus på kvalitet. Deres erfarne team af sprogrejsekonsulenter hjælper med rådgivning og planlægning af sprogrejser og sprogophold i udlandet. Du kan læse mere om HowJdo her. Alle HowJdos sprogskoler har kvalitetsstempler, som er anerkendt verden over. Det indebærer f.eks. British British Council, Instituto Cervantes, FLE, EAQUALS, ACCET og mange andre godkendte undervisningsinstitutioner. HowJdos ældste skole ligger i Cambridge og er fra 1596.

Sprogrejser gymnasier Hasseris gymnasium studieture