174 gymnasieelever samles til sprogcamp

Fremmedsprog er under pres i hele uddannelsessystemet, og derfor inviterer Hjørring Gymnasium & HF-kursus og Aalborg Universitet unge sprogtalenter til sprogcamp. Et initiativ, der vækker begejstring hos erhvervslivet. - Får vi ikke flere folk, der kan tale fremmedsprog i fremtiden, kan det bremse opsvinget, advarer en dansk virksomhedsleder.

I efteråret udsendte regeringen sin længeventede sprogstrategi, der skal sikre, at flere unge i fremtiden opnår solide sprogkompetencer. Det betyder bl.a., at sprogområdet skal styrkes gennem initiativer på tværs af uddannelsessystemet. Men det arbejde er man faktisk allerede i fuld gang med i Nordjylland. For syvende år i træk arrangerer Hjørring Gymnasium & HF-Kursus og Aalborg Universitet nemlig sprogcamp for unge med en særlig interesse og et talent for fremmedsprog. Og det er populært. 174 elever fra 44 gymnasier over hele landet har valgt at bruge den kommende weekend på at arbejde med sprog.

-  Igen i år har vi oplevet en overvældende interesse for at deltage i sprogcampen, og det, synes jeg, er meget positivt. I Danmark har vi har mere end nogensinde brug for at opmuntre vores sprogtalenter til at uddanne sig inden for forskellige sprog, og vi fortæller også, hvor mange jobmuligheder der rent faktisk er, når man er dygtig til sprog. I dag kræver erhvervslivet dygtige sprogfolk; man skal helst kunne mindst to og gerne tre fremmedsprog, og vi taler i dag alvorligt om det store behov for dygtige sprogfolk. Der bliver altså rift om de unge, der kan sprog, og det gælder alle brancher, forudser rektor på Hjørring Gymnasium & HF-kursus Elsebeth Gabel Austin.

Erhvervslivet har brug for sprogtalenterne
Sprogcampen afholdes på Hjørring Gymnasium & HF-Kursus og giver de unge mulighed for at beskæftige sig med enten engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk eller kinesisk. I den forbindelse afholder undervisere og studerende fra universitetet en række workshops, inden det hele afsluttes med en stor sprogmesse søndag eftermiddag, hvor de unge sprogtalenter skal præsentere en case omkring en virksomhed, som de har arbejdet med hele weekenden.

- Det er vigtigt med et arrangement som dette, fordi sprog er nøglen til verden.  Det har i mange år været den almindelige overbevisning, at bare man kunne engelsk, så kunne man begå sig alle steder. Men sagen er, at uden stærke kompetencer i flere sprog får vi ikke etableret de gode kontakter i Tyskland eller får landet den store ordre i Frankrig. Vi er ganske enkelt nødt til at opprioritere indsatsen, så flere unge mennesker får lyst til at læse sprog, understreger viceinstitutleder Lise-Lotte Holmgreen fra Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

Og det er repræsentanter fra det danske erhvervsliv enige i. Virksomheder som Beauté Pacifique, Polar Seafood, World Translation, LEGO (Ole Kirk’s Fond) og EXPO-NET Danmark A/S støtter derfor op om den nordjyske sprogcamp.

- Jeg er meget glad for et initiativ som dette, for sprog er vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at unge vil læse til ingeniør eller økonom, men det er lige så essentielt, at unge vælger at læse et sprogfag. Vi er et lille land, og derfor er vi afhængige af eksport. Og vi må forstå, at vi ikke kan komme til Tyskland og tale dansk, engelsk eller fransk. Her er det nødvendigt, at vi kan tale tysk. Får vi ikke flere folk, der kan tale fremmedsprog i fremtiden, kan det bremse opsvinget, advarer Ib Brandt Jørgensen, som er CEO hos World Translation A/S. Derudover deltager han ofte i den offentlige debat og holder foredrag på både gymnasier og universiteter om nødvendigheden af, at vi i Danmark prioriterer sprog højere.

- Sprog i dag er ikke bare oversættelse. Det er bl.a. også procesledelse og tekstforfatning. Sprogcampen er derfor vigtig, for her samler vi unge med interesse for sprog, og det er dem, der skal ud og fortælle andre unge om de muligheder, der er i at arbejde med sprog.

Fakta:
- Det er syvende gang, sprogcampen afholdes
- I år deltager 174 gymnasieelever fra 44 gymnasier
- Sprogcampen afholdes fra fredag den 26. til søndag den 28. januar
- Læs mere på www.sprogcamp.aau.dk


Fremmedsprog HowJdo Bloggen Sprogrejser gymnasier

Internationaliseringen starter i skolen


65 elever fra Hasseris Gymnasium i Nordjylland er taget på sprogskoleophold til Malaga, Berlin og Nice. Sprogskoleopholdene er en vigtig del af gymnasiets strategi for at ruste de næste generationer til den stigende internationalisering.

Af Signe Ann Klietsch, kommunikationsrådgiver

Eleverne fra Hasseris Gymnasiums skal bo hos lokale familier i Malaga, Berlin og Nice, når de rejser på sprogskole. Sprogskoleopholdene er en del af Hasseris Gymnasiums strategi om at styrke elevernes fremmedsprog og kulturforståelse. Ifølge vicerektor Lars Nielsen vil en stor del af eleverne i deres voksne liv nemlig ende i jobs, hvor de skal begå sig på globalt plan. Derfor er det vigtigt at imødekomme internationaliseringen allerede i skolen ved at sætte større fokus på at skabe interesse for sprog og kulturforståelse hos eleverne.

“Vi skal passe på, at sprog ikke bliver nedprioriteret til et hjælpefag, og at vi ikke glemmer vigtigheden af det kulturelle aspekt ved at bo og studere i et andet land. Sprog er langt mere end blot ord på papir. Det er afgørende for vores kulturforståelse.” forklarer Lars Nielsen.

Hasseris Gymnasium valgte tilbage i 2015 at øge deres fokus på sprog og dermed imødekomme internationaliseringen ved blandt andet at indgå et samarbejde med sprogrejsebureauet HowJdo. I den forbindelse tilbydes førsteårseleverne hvert år at komme afsted på et sprogskoleophold, som er tilknyttet deres valgte sprogfag. Eleverne bor under opholdet hos lokale familier, hvilket giver dem et autentisk indblik i værtslandets kultur, samtidig med at de forbedrer deres sprogkundskaber.

”Vi er allerede meget opmærksomme på, at lande som eksempelvis Kina har en anderledes kultur end os. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi styrker vores kulturelle forståelse for et land som Tyskland, selvom det som naboland på mange måder minder om Danmark. Vi må ikke undervurdere, at der også er vigtige kulturforskelle de europæiske lande imellem. Og denne forståelse styrkes som oftest gennem sproget”. 

Lars Nielsen ser en tendens til, at flere og flere gymnasier implementerer samme strategi som Hasseris Gymnasium. I 2016 blev det også med den nye gymnasiereform vedtaget, at elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen.

Sprogskoleopholdene har været en stor succes, og eleverne oplever det som en spændende og lærerig oplevelse med sprog og kultur i fokus. Ifølge Lars Nielsen har sprogrejser en positiv indflydelse på elevernes engagement og deres lyst til at lære nyt om andre kulturer. Derudover oplever de, at klassenes sammenhold og venskaber bliver styrket af en fælles oplevelse. 
Sprogrejsekonsulent fra HowJdo sprogrejser, Henrik Wagner, oplever generelt en øget interesse for sprogrejser.

“Flere og flere skoler ønsker at uddanne deres elever gennem sprogskoleophold, og her er vores vigtigste opgave at sørge for, at forældrene trygt kan sende deres børn afsted velvidende, at de får en god, spændende og lærerig oplevelse med deres klassekammerater i trygge hænder hos deres værtsfamilier.”

Om Hasseris Gymnasium
På Hasseris Gymnasium kan du tage en almen studentereksamen (STX), eller du kan vælge en international studentereksamen – International Baccalaureate (IB). Hasseris Gymnasium er det eneste sted i Nordjylland, hvor denne mulighed findes. På Hasseris Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne kan færdes i et givende og frugtbart uddannelsesmiljø, der baserer sig på skolens grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab, kreativitet, ansvarlighed og udsyn. I skoleåret 2016/2017 er der ca. 800 elever i 31 klasser. Skolen har 82 lærere, tre IT-medarbejdere og en bibliotekar, der kan assistere lærere og elever. Herudover er der ansat 10 medarbejdere til at varetage forskellige funktioner, der ikke direkte har med undervisningen at gøre.
Du kan læse mere på Hasseris-gym.dk

Om HowJdo sprogrejser
HowJdo har specialiseret sig i at arrangere skræddersyede sprogrejser med fokus på kvalitet. Deres erfarne team af sprogrejsekonsulenter hjælper med rådgivning og planlægning af sprogrejser og sprogophold i udlandet. Du kan læse mere om HowJdo her. Alle HowJdos sprogskoler har kvalitetsstempler, som er anerkendt verden over. Det indebærer f.eks. British British Council, Instituto Cervantes, FLE, EAQUALS, ACCET og mange andre godkendte undervisningsinstitutioner. HowJdos ældste skole ligger i Cambridge og er fra 1596.

Sprogrejser gymnasier Hasseris gymnasium studieture