Kvaliteten af din sprogskole

Hvis du er usikker på kvaliteten af en bestemt sprogskole eller måske aldrig har været på sprogrejse før, er det vigtigt at holde øje med akkrediteringsstempler. En lang række forskellige kulturinstitutioner fra hele verden fungerer som din forsikring for, at produktet lever op til standard.

Denne lille guide vil fortælle dig, hvorfor og hvordan du kan stole på kvalitetsstemplingen af sprogskoler.

Hvem er akkrediteringsinstitutionerne?

Det er lidt en jungle, at finde rundt i de mange organisationer, som vurderer sprogskoler, for foruden antallet af dem, så er de struktureret vidt forskelligt. Mens nogle organisationer er statsfinansierede, er andre private. Det er vigtigt at understrege, at private organisationer ikke er mindre troværdige, da de som regel enten er statsanerkendte eller brugt som regeringers ekspertkonsulenter på undervisningsområdet. Eksempler på sådanne organisationer er CEA, som er anerkendt af det amerikanske undervisningssekretariat, og Accet, som er officielt anerkendt af det amerikanske undervisningsministerium. 

Den europæiske akkrediteringsinstitution EAQUALS står blandt andet inde for mange tyske sprogskoler, og det er et stort kompliment, for organisationen bliver konsulteret af Europa-Kommissionen, når emner såsom sprogundervisning er oppe at vende.

Instituto Cervantes er et eksempel på en statsfinansieret organisation, som ikke bare overvåger kvaliteten af spanske sprogskoler i Spanien, men over hele verden. British Council er den engelske pendant, som anerkender sprogskoler med undervisning i britisk-engelsk. De har det til fælles, at de er blevet grundlagt af de regeringer, de repræsenterer. Dette gør naturligvis betydningen af akkrediteringsstemplerne fra netop disse to institutioner enormt stor, da anerkendelsen kommer direkte fra undervisningsministerierne selv. 

Hvad indebærer det at være en akkrediteret sprogskole?

Når man som sprogskole gerne vil have et kvalitetsstempel fra en af de mange organisationer, kræver det, at man gennemgår en længerevarende ansøgningsproces. Hvis man selv mener, at man har en kvalitetssprogskole, og man derfor har sendt sin ansøgning afsted til en akkrediteringsinstitution, vil der ske en fuld inspektion af skolen på et tilfældig tidspunkt i løbet af de følgende to-tre måneder. 

Inspektørerne vil gennemgå alle facetter af sprogskolen, da den skal kunne garantere kommende studerende høj kvalitet. British Council har i alt 140 overordnede punkter omhandlende sprogskolens kvalitet, som skal følges til punkt og prikke, hvis en skole skal gøre sig forhåbninger om en akkreditering. Bliver skolen optaget, kan den forvente en geninspektion inden for halvandet år. Herefter vil der forekomme fulde inspektioner hvert fjerde år, og tilfældige stikprøvekontroller vil forekomme løbende.

Hvad fortæller kvalitetsstemplerne dig?

Akkrediteringsinstitutionerne gennemgår skolen ind og ud, så et stempel fra en af disse organisationer vil være din garanti for et kvalificeret sprogophold. Under en inspektion bliver kvaliteten af undervisningen, underviserne og undervisningsmaterialet naturligvis bedømt nøje, men et akkrediteringsstempel har en større betydning end det. 

Stemplet vil fortælle dig at skolens faciliteter er gode. Der skal være plads nok i undervisningslokalerne, og de skal samtidig være ordentligt ventilerede, så du kan arbejde under bedst mulige forhold. Det er også afgørende, at skolens administration kan håndtere alle dens studerende og samtidig passe på de yngste elever, som måske rejser alene for første gang. 
Du kan være sikker på gode indkvarteringsforhold, og det er lige meget om du vælger at bo på skolens værelser eller hos en værtsfamilie. 

Vigtigst af alt, og det er i virkeligheden akkrediteringsinstitutionernes vision, sørger de for at beskytte, bevare og promovere lokalkulturen og -historien i det land, som du studerer i.

akkreditering Sprogrejser British Council